За нас

Марш, световен лидер в застраховането брокерство и управление на риска, има около 30 000 служители и осигурява консултации и транзакционни възможности за клиенти в над 130 страни.
Марш се горде е, че е лидер в своята сфера по отношение на прозрачността и разкриването на информация. Ние се ангажираме да разкриваме своите роли и интереси в застрахователните сделки, включетелно вида възнаграждение, което можем да получим.  >>
Марш може да включва, анонимно, информация, свързана с програми за застраховка на своите клиенти в сравнителния анализ (бенчмаркинг), моделиране и други анализи.  >>
Марш е световен лидер в застраховането брокерство и управление на риска. Марш помага на клиентите да успеят, чрез дефиниране, проектиране и предоставяне на иновативни специфични за индустрията решения, които да им помогнат да управляват ефективно риска. Приблизително 26 000 колеги Марш работят заедно, за да обслужват клиенти в повече от 130 страни.  >>
Марш е член на Марш и МакЛенан Компании, глобална професионална услуги фирма с 55 000 служители по целия свят и годишни приходи, надвишаващи $ 12,00 милиарда. Марш и МакЛенан Компании също така включва следните експлоатационни дружества.  >>
Марш България стартира дейността си през 2000 и към момента работи с повече от 350 международни и местни големи и средни компании, като повече от 80% от тях са дългогодишни клиенти. Над 70% от големите директни инвеститори в България са клиенти на Марш. Марш България отговаря за дейността на компанията в България, Македония, Албания и Косово.  >>